Göteborgs historia 2000-talet

Göteborg i årtal

Vad hände i Göteborg under 2000-talet?

Göteborgsregionen är Sveriges tillväxtmotor och Göteborgs skyline ändras med flera höga byggnader och inte att förglömma ombyggnationen med västlänken. Tystare och renare bussar trafikerar gatorna i och med dagens elbussar. Under början av 2000-talet ökade de småskaliga och lokala hantverksbryggerierna i Göteborg. Life science är en av de snabbast växande branscherna i Göteborg under början av 2000-talet. De gamla hamnområdena vid Älvstranden byggs om till bostadsområden. Det byggs så det knakar i innerstaden Göteborg i och med västlänken som skall vara klar mellan åren 2029 - 2032. Det byggs även på Hisingen, Karlastaden.

Utseende Göteborg 2000-talet
De gamla hamnområderna vid Älvstranden byggs ut till bostäder, höga hus (skyskrapor) byggs på olika områden i Göteborg, som tex: Karlatornet, 242 meter, Citygate, 144 meter, Kineum, 110 meter och Hotell Draken, 104 meter. Stadens invånarantal stiger och det blir nödvändigt att bygga på höjden för att skapa plats för fler människor. Fram till 2035 behöver Göteborg 100 000 nya lägenheter samt arbetsplatser.

Stena Line med sina turer till Tyskland och Danmark har planer på att flytta sin verksamhet till Arendal på Hisingen. Det är planerat till år 2028. År 2026 öppnar Västlänkens station Centralen för trafik.

Befolkningsmängd i Göteborg
År 2000 uppgick folkmängden till 466 990. År 2008 hade Göteborg fler än 500 000 invånare och redan i april 2023 passerades Göteborg 600 000 invånare. En viktig förklaring till Göteborgs snabba befolkningstillväxt är att kommunens yta har ökat.

Här presenterar vi Göteborg under olika årtal.

2000-talet

ca 466 990 st invånare i Göteborg.

2001

Gothia West Tower invigdes 1 mars 2001. Det är 75 meter högt och har 23 våningar. Universeum öppnar vid Södra vägen intill Liseberg. Huset utformning har sin speciella karaktär både vad gäller form och miljö och ritades av arkitekten Gert Wingårdhs.

2002

Casino Cosmopol öppnar i Göteborg. Kasinot är beläget i gamla tullhuset vid Packhuskajen längs Göta Älv. Stängdes under året 2024. Casino Cosmopol stängs samtidigt i Malmö.

2004

Världskulturmuseet öppnar 29 dec 2004 vid Korsvägen. Efter en arkitekttävling vinner Brizac Gonzalez Architectureen i London med sitt förslag "Icecube".

2 okt 2005

Ostindiefararen Götheborg III lämnar Göteborgs hamn för en lång resa till Kina. Hon vinkas av av hela Göteborg.

2006

Götatunneln är en vägtunnel under centrala Göteborg. Tunneln byggdes mellan 2000 och 2006 och invigdes 16-18 juni 2006 i samband med målgången av Volvo Ocean Race och trafiken släpptes på 18 juni. Tunneln har tre vägfiler i vardera riktning. Utbildningsvetenskapliga fakulteten (Nya Pedagogen) invigs 1 sep 2006. En ny byggnad uppförs och två gamla renoveras. Området ligger vid Sociala Huset och vallgraven. Göteborg har nu fått ett Cityuniversitet. Totala kostnaderna för Nya Pedagogen har uppgått till 750 miljoner kronor.

9 juni 2007

Ostindiefararen Götheborg III återvänder till Göteborgs hamn efter en sin resa från Kina. Hon har varit ute i nästan 2 år och välkomnas av hela Göteborg, Kung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia, Kinas President och utrikesminister Carl Bildt mfl.

4 april 2009

Gamla Ullevi invigs på nytt i helt ny skrud med premiärmatch 5 april 2009

22 maj 2009

Göteborgs helt egna "eye" invigs vid Lilla Bommen. I London kan ni se ett likadant hjul "London Eye". Göteborgshjulet förflyttades till Liseberg 2014 och blev till Lisebergshjulet 2012

2010

Liseberg stänger Lisebergstornet. Skall byggas om till ny attraktion - AtmosFear.

2012

Det tredje tornet började uppföras hösten 2012 på Gothia Towers och fick namnet East Tower.

2013 - 2016

Från oktober 2012 till sommaren 2016 revs de vita åttavåningshusen (Lillhagens sjukhus) på Hisingen (invigdes 1932). Lillhagens sjukshus inhyset pantienter inom mentalvården.

Kville Saluhall invigs på Hisingen.

2014

Jubileumsparken öppnar och byggs på med flera olika aktiviteter åren framöver. En bastu, sötvattensbassäng, ett saltvattensbad, ett lekkonstverk mfl.

2015

Angereds Sjukhus invigs.

2016

Grundläggningsarbetet påbörjades i november 2016 med att lägga grunden för den nya Hisingsbron över Göta Älv.

2018

Den 14 maj 2018 gav Mark- och miljööverdomstolen klartecken till att starta bygget av Västlänken och den 1 februari 2019 vann miljödomen laga kraft. Västlänken, som började byggas 2018, blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer kommer att gå i en tunnel under centrala Göteborg. Västlänken får tre nya underjordiska stationer: Centralen, Haga och Korsvägen.

sommaren 2011

Liseberg öppnar sin nya åkattraktion - AtmosFear - som är Europas högsta fritt fall på 146 m över havet.

2019

Karlatornet börjar att byggas och planeras stå färdigt under 2024 och med sina 246 meter blir det då Sveriges och Nordens högsta byggnad.

2020

Corona pandemin lamslår hela Sverige och därmed också staden Göteborg. "Smittspridningen av covid-19". WHO klassar epidemin som pandemi 11 mars 2020.

2021

Hisingsbron öppnades för gång-, cykel- och biltrafik den 9 maj 2021. 5 september 2021 invigdes Hisingsbron officiellt av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf. Den nya bron är lägre än den gamla Götaälvbron. Rivningen av Götaälvbron påbörjades under sommaren 2021.

Den 4 juni 2021 fyllde Göteborg 400 år men firandet i Gäteborg flyttades till år 2023 pga pandemin.

Den 27 september startar bygget av P-hus Heden vid Sten Sturegatan.

Universum - äventyr, regnskog och nordens största Science Center öppnar brevid Liseberg.

2022

Hösten 2022 stod P-hus Heden klart.

Invigningen av Vislab ägde rum den 18 mars 2022 på Universeum.

2023

Den 5 maj 2023 deklarerade WHO att covid-19 inte längre utgör ett globalt hälsonödläge. Samtidigt under meddelar Trafikverket den 31 augusti 2023 att Västlänken som helhet kommer att kunna öppna för trafik först någon gång mellan 2029 och 2032.

Göteborg firar 400 år under 2 juni till 3 september 2023 med olika evenemang.

Clarion Hotell Draken öppnade 1 oktober 2023 vid Järntorget.

Liseberg öppnar sitt nya hotell, Liseberg Grand Curiosa Hotel.

Wisdome kupolen På Universeum öppnar.

2024

Karlatornet har byggts klart med sina 246 meter (73 våningar). Blir Sveriges och Nordens högsta byggnad.

Svenska Spel AB vill lägga ner Casino Cosmopol i Göteborg och Malmö.

12 feb 2024

den 12 februari utbryter en våldsam brand på Liseberg Oceana Vattenvärld.

1 april 2024

World of Volvo öppnar med ikoniska fordon, interaktiva utställningar och olika evenemang.

29 maj 2024

Veterandagen högtidlighålls varje år den 29 maj. På denna dag på Gustav Adolfs Torg i Göteborg deltog Kronprinsessan Victoria som lade ner en krans på Gustav Adolfs Torg, tillsammans med landshövding Sten Tolgfors.

Skogome Anstalt byggs ut med fler platser.

Göteborg historia under olika århundraden

Top