Saluhallen

Mat från alla världens hörn

Handla fräsch mat i de olika saluhallarna i Göteborg.

Det finns två saluhallar i centrala Göteborg, en på Kungstorget och den andra på Nordhemsgatan i Linnéstaden. När ni vistas i dessa områden är det svårt att hålla sig för shopping. På Hisingen finns Kville Saluhall vid Vågmästareplatsen.

Stora Saluhallen, Saluhallen Briggen och Kville Saluhall

Köp mat från världens alla hörn eller vad sägs om att äta lunch i någon av saluhallarna i Göteborg. Vad sägs om god ost, lokalproducerat kött, oliver som är lagrade med kärlek och nybakat bröd. Unna dig lite gott inför helgen.

Saluhallen Kungstorget
Kungstorgets Saluhall även känd under namnet Stora Saluhallen byggdes på skeppsvarvet Götaverken i hamnen i Göteborg mellan åren 1888-1889. Saluhallen ligger på Kungstorget och försäljningen av livsmedel startade här den 1 februari 1889. Arkitekten är Hans Hedlund. Han har bla ritat en rad kända Göteborgsbyggnader som till exempel Televerkets hus på Kungsgatan och Dicksonska folkbiblioteket på Allegatan. Saluhallen byggnadsminnesförklarades 1985.

Kungstorget
Kungstorget ligger inanför vallgraven. Kungstorget bildades 1847 efter det att stadens befästningar togs bort. Innan torget var det bastionen Johannes Dux som var på detta trekantiga område. Johannes Dux var en av de starkaste befästningarna runt staden.

Historia
Innan starten 1848 skedde all marknad med handel på Gustav Adolfs torg. Efter 1800-talets början användes platsen för försäljning av virke och timmer, platsen hette då Trädtorget. Ett tag senare i mitten på 1800-talet hette platsen Nya Torget. Bazarbron Kungstorget kom till vid samma tidpunkt.

År 1850 uppfördes halvcirkelformade bazarlängor vid torgets södra del. Dessa användes till försäljning av olika slag, det fanns lite över 75 butiker. De flesta ägdes av vävare från Marks Härad. Bron över Vallgraven "Bazarbron" kom till vid samma tidpunkt. Köttförsäljningen flyttade också in i basarlängorna.

Saluhallen kom till eftersom försäljningen ute gjorde att det var smutsigt och bakterier spreds över torget. På den tiden stod det hästar överallt och ni kan tänka er den trevliga kombinationen av djur och matförsäljning. Basarlängan revs i november 1966.

Som komplement byggdes Stora Saluhallen till torgets norra sida i början av 1889. Köttförsäljningen fortsatte tyvärr att handlas med på utsidan, men efter att Hälsomyndigheten förbjöd utomhusförsäljning behövdes Saluhallen byggas ut för nya köttbutiker. Saluhallen byggdes ut år 1906 och samtidigt byggdes bodarna på långsidorna in och man byggde ytterligare trettio nya bodar. I mitten av 1850-talet uppfördes en bro över Vallgraven. 1883 fick den namnet Basarbron

Kuriosa
De västra kronhusbodarna byggdes mellan 1764-1759 och fungerade som lagerplats för järnvägsmaterial och brandhus. De östra bodarna byggdes mellan 1746 -1748 och på den tiden var det smedja, hjulmakare och verkstad här.

Saluhallen Briggen
Från början var detta Göteborgs huvudbrandstation från 1891 till 1990. Därefter blev det en liten kopia på stora saluhallen vid Kungstorget. Saluhallen ligger inklämd mellan husen i Linnestaden. Här kan du handla delikatessmat och ta dig en god lunch. Variationerna är många.

Kville Saluhall
Saluhallen på Hisingen invigdes den 21 september 2013. Hallen ligger i Lundby på Hisingen i Göteborg. Byggnaden ritades av Gustav Apell Arkitektkontor. Här kan du handla varierande varor och det finns även utbud med några restauranger.

Stora Saluhallen
Adress: Kungstorget

Karta - Kungstorget
Top