Göteborgs Hamn

Nordens största hamn

Göteborgs hamn har förändrats mycket genom åren

Göteborgs hamn är Nordens största hamn. För många är kännetecknet Göteborgs Hamn det vi ser vid Hisingsbron, Lilla Bommen och vid Stena Terminalen. Men Göteborgs Hamn har flera olika hamnar. I innerstan finns Frihamnen, Innehamnen Norra och Innerhamnen Södra. Efter Älvsborgsbron och ut mot Kattegatt ligger Skarvikshamnen, Skandihamnen, Älvsborgshamnen, Arendal och Torshamnen.

Ett annat kännetecken för hamnen i Göteborg är Eriksbergskranen som idag står ståtligt röd vid Eriksberg. Kranen symboliserar varvindustrin som präglade Göteborg under 1950- och 60 talet.

År 1875 kom Lindholmsdockan på plats som tidigare var en varvslokal men idag inhyser en matmarknad - Lindholmen Street Market. På Lindholmen byggdes många fartyg och när varvet lade ned 1976 hade det byggts ca 600 fartyg i Göteborg.

Historia varven i Göteborg
Under årens lopp i Göteborg har det byggts totalt ca 1800 fartyg, allt från stora tons fartyg till mindre båtar. När isbrytaren Oden lämnade Göteborgs hamn (Arendalsvarvet) 1988 slutade varvsepoken med nyggda fartyg i Göteborg. I Göteborg hade flera tusen arbetare arbetat genom åren i hamnen och nu var varvstiden slut. Runt 1970-talet var det ca 200 000 personer som arbetade i hamnen.

Arendalsvarvet var det sista varvet som stängdes och även det sista varvet som öppnade i Göteborg. Arendalsvarvet startade 1963. De tidigaste varvet i Göteborg startade 1841 och hette första "Keillers Verkstad" men blev senare ""Göteborgs Mekaniska Verkstad AB" och därefter "Götaverken AB".

Ett annat känt varv är också "Gotenius Varv" som startade på 1950 talet.

Hamnen i Göteborg

När startade varven i Göteborg?
Allt startade med skotten Alexander Keiller som startade en liten verkstad på Skeppsbron i Göteborg. Firman fick namnet "Keiller & Co". Firman arbetade med gjuteri och smide för att tillverka olika maskiner. På Keillers företag lärde man sig sitt arbete med att bli upplärd av de som redan arbetade där. Efter 26 år gick företaget i konkurs 1867. Företaget tas över med helt nya ägare och med ett nytt bolag.

Namnet blir "Göteborgs Nya Verkstads AB". Antalet anställda vid runt år 1907 är ca 625 anställda. 1917 byter bolaget namn till "Götaverken".

Götaverken
Det byggs ca 180 fartyg på Götaverken mellan år 1866 och 1917. Det byggs allt från örlogsfartyg till tankfartyg och ponton-kran. Under första världskriget är tiderna bra och det byggs ett pansarskepp som heter "Sverige" och tankern "Hamlet" på 7 000 ton. Det byggs även om ett fartyg på Götaverken - den Norska Amerikalinjens "Stavangerfjord" byggs om från kol- till att eldas med olja. Under 1930-talet bygger man förutom båtar även ångmaskiner, broar, fönster, och gjuteriprodukter. det ingår Flygplan ingår också i produktionen! I början av decenniet arbetar cirka 4 000 anställda på Götaverken.

Under 1950-talet blomstrar varvet med flertalet båtbyggen och ny teknik inom svetsbyggnationen. 1959 utökar man sin produktion med ett nytt varv, Arendalsvarvet. Under 1970-talet delar man upp verksamheten inom områden som motor, reparation och ångteknik men det är hård konkurrens i världen inom varvsindustrin och staten går in som ägare år 1971. Under år 1978 avskedas över flera tusen på varvet och 1985 krymper verksamheten snabbt. Det definitiva slutet för Götaverkens historia är när "flytdockan" som kom till hamnen från Polen under 1970-talet lämnar Göteborg den 6 maj 2016.

Arendalsvarvet
1963 invigdes Arendalsvarvet av Tage Erlander. På varvet byggdes fartyg som var större än 50 000 ton. Arendalsvarvets skapare hette Nils Svensson. På varvet byggde man med nya metoder som även fick stort intresse utomlands.

Förutom stora fartyg byggdes också off shore produkter till oljeindustrin, bla oljeriggar. 1988 lämnade isbrytaren Oden, Arendalsvarvet och den leveransen var den sista leveransen från Göteborg inom skeppsbyggnation.

Göteborgs Hamn i Göteborg

Hur ser det ut i Göteborgs hamn idag?
Idag reser vi till Danmark från Masthuggskajen vid Järntorget. Vi dagpendlar med Älvsnabben, som avgår mellan centrums hållplats - "Lilla Bommens hamn" och "Klippans färjeläge" på Hisingen. Båten stannar på flera hållplatser på båda sidor av älven. På Hisingssidan kan du vandra runt i Eriksberg på Norra Älvstranden. Här finns bostäder och restauranger och hotell.

Vid kajplatser i centrala centrum kan du sitta utomhus på Operans sommarveranda och titta ut över Bananpiren på Hisingssidan och se ut över hamninloppet. Har du tur kan även Paddan åka förbi med sina turister. Vill du bo på hotell mitt i hamnen kan du natta över på skeppet Barken Viking vid Lilla Bommen som ligger ca 10 minuters promenad från centralstationen. Skeppet har legat vid Läppstiftet sedan 1950-talet.

Idag hanteras flertalet olika gods i hamnen. Flera olika fartyg kommer till hamnen med stål, papper, trä, ståloch olja. Längre ut i Göteborgs hamn fraktas bilar till olika delar av världen. Ca 40 miljoner ton gods hanteras i hamnen varje år. Hamnen tar också emot fartyg som kommer med kaffe, juice och frukt.

Utvandring till Amerika
På Packhuskajen i Göteborg klev de emigranter ombord sitt fartyg som skulle ta de till Amerika via England. 1915 startade Svenska Amerika Linien sina resor för passagerare mellan Göteborg och New York. För de som kom resande till Göteborgs Centralstation blev Postgatan den gata där allt hände - här fanns hotell, pensionat, affärer, restauranger. Här inväntade man sin båt för avfärd mot Amerika.

Tidig Historia Göteborg Hamn
Hamnen i Göteborg fanns innan Göteborg grundades 1621. På 1700-talet exporterades järn och timmer från hamnen. Svenska Ostindiska Kompaniet bildades 1731 och handlade med Östasien, främst Kina. Bolaget upplöstet år 1813. Under 1800-talet när ångbåtarna startade började man bygga de första kajerna - Skeppsbrokajen, Packuskajen och Stenpiren. Under mitten av 1800-talet expanderades hamnen i takt med industraliseringen. Hamnen behövdes expandera under 1960-talet och flyttade ut till de yttre områdena i hamnen. För att ta hand om den nya containertrafiken byggdes Skandiahamnen. Torshamnen byggs för ta emot de stora oljetankers som anländer till staden. Älvsborgshamnen anläggs för att ta hand om de nya roro-fartygen.

Övrig fakta om Göteborgs Hamn
Man säger att hamnens kajer är ca 2,4 mil långt. Alltså lite längre än Göteborgs Varvet. I Arendal kommer de stora kryssningsfartygen in till Göteborgs hamn. De mindre fartygen på besök lägger till i Frihamnen. I Torshamnen hanteras transporten av råolja. I Skarvik och Ryahamnen hanteras raffinerade energiprodukter, till exempel bensin, etanol och asfalt. Det går inte att missa de 3 stora raffinaderierna nedanför Göta Älvbron.

Top