Skansen Kronan

Skansen på Risåsberget

Försvarsanläggning från slutet av 1600-talet

Det finns två skansar i Göteborg, det som skiljer de åt är symbolen på toppen. En har en krona och den andra skansen har ett lejon på toppen. Det är Göteborgs gamla försvarsskansar från slutet av 1600-talet. 1639 lades ett förslag i rikets råd, att bergen runt omkring staden skulle ha förskansningar för att "försäkra sigh staden".

Skansen Kronan

Idag används Skansen för arrangemang av fester, bröllop, företagssammankomster m.m och flertalet personer brukar samlas här på nyårsafton för att titta på fyrverkeriet över Göteborg och fira in det nya året.

Historia
Skansen Kronan uppfördes med start den 9 juni 1687. Namnet Kronan tillkom en tid efter det att kronan sattes på toppen. Arkitekten Erik Dahlbergh har designat Kronan och även Skansen Lejonet. Kung Karl XI godkände ritningarna och skansen togs i bruk många år senare, 1698. Taket blev inte färdigt förrän år 1700. Dess väggar är ca 4-5 meter tjocka. Fästningen har fyra våningar.

Vad hände genom åren?
Skansen har aldrig varit med i någon strid. Med tiden förlorade skansen sitt värde inom militären. Mellan åren 1731-33 konstaterade man att skansen behövdes renoveras, bla var golvet i krutvalven ruttna. Kanonerna som fanns på skansen avrustades 1806. Man reparerade och därefter var skansen orörd igen till slutet av 1800-talet.

1854 användes Skansen som fängelse. Man behövde flytta ca 200 fångar från Carlstens fästning på Marstrand. På 1870-talet användes skansen som bostad, då det rådde stor brist på bostäder i staden. 1904 blev Skansen Kronan militärmuseum och i sep. 2004 avvecklades militärmuseet

Kronan på toppen
Den första kronan som kom på plast på toppen var snidad i trä och beslagen med bly och förgylld. Den placerades på toppen år 1699. En besiktning gjordes 1733 och det visade sig att träsymbolen var rötskadad, den ersattes då med en trälanternin.

Kuriosa
Stenen tros bla ha kommit från gamla Elfsborg som låg på den södra sidan av Göta älv. Idag är platsen Klippan och ingår i stadsdelen Majorna i Göteborg. Fästningen uppfördes förs i trä och senare mot granit och tegel.

Statligt byggnadsmärke
Skansen Kronan är statligt byggnadsminne sedan 1935 och tillhör det nationella kulturarvet.

Skansen Kronan
Adress: Risåsberget (även kallat Skansberget), Ryssåsen i Haga..

Karta - Skansen Kronan
Top