Gustav Adolfs Torg

Gustav Adolf grundlade Göteborg år 1621

Det fyrkantiga torget.

Det fyrkantiga torget omges av fyra gator. Köpmansgatan på norra sidan, Torggatan på västra sidan, Norra Hamngatan på södra sidan och Östra Hamngatan på östra sidan. Torget omges idag av Rådhuset, Börsen och Stadshuset.

Statyn Gustav II Adolf på sin häst står mitt på torget. Hans finger perkar ner på marken där han ville att Göteborg skulle grundas.

Gustav Adolf Torg

Här händer mycket i staden. Under julen står den stora julgranen på plats och ibland står det foodtrucks på platsen och ibland sker en marknad. Härifrån är det ej heller långt till Göteborgs äldsta hus som inte är en bostad, Kronhuset.

Historia
Fram till 18 november 1854 kallades torget för Stora Torget eller Stortorget. 1854 restes Gustav II Adolf statyn mitt på torget. Bildhuggaren Bengt E. Fogelberg har gjort statyn. Efter det började man istället kalla torget för Gustav Adolfs Torg. Det officiella namnet på torget fastslogs så sent som 1959. På torget låg även ett av alla de brunnshus dit Göteborgarna gick för att hämta sitt dricksvatten. Huset låg vid Östra Hamnkanalen. Vattnet leddes dit från Kallebäcks källa i urholkade ekstockar.

Kullerstenar
Stora Torget stensattes med kullersten 1629. Även de öppna platserna kring stadsportarna blev stensatta vid den tidpunkten. När Stora Torget omvandlades från salutorg till stadens "Fintorg" byttes kullerstenen ut till stor gatsten, detta hände år 1852.

Vilka byggnader omger Torget?
Sedan 1600-talet har Stora Torget varit centrum för stadens styrelse. Torget omges idag av Rådhuset, Börsen och Stadshuset.

Vad hände här förr i tiden?
På torget skedde handel av olika varor. Bondkärrorna stod tätt på torget och längs kanalen låg båtarna förtöjda med varor av alla de slag.

Statyn Gustav II Adolf
Statyn är gjord enligt sägnen om grundläggandet av Göteborg. Kungen skall ha ridit uppför berget Stora Otterhällan och med en grandios gest pekat över Gullbergs ängar vid älvkanten och sagt: "Här skall staden ligga!" Det är alltså kungens pekande som är avbildat på statyn. Kungen var 24 år vid tiden vid grundläggandet av Göteborg, vi kan tycka att ansiktet på statyn inte direkt ser ut som en 24-åring.

Kuriosa

Skulpturen
Statyn som står på torget idag är bara en kopia. 1845 beställde Göteborg en Gustav Adolfsstaty av B.E Fogelberg. Den första statyn (gjutningen) gjordes i Rom men tyvärr misslyckades uppdraget då bronset var dåligt.

Efter detta misslyckande skickades en vaxmodell till München där en staty blev klar 1851. När statyn skulle färdas med båt tillbaka till Sverige sjönk fartyget i Nordsjön. Statyn bärgades, men de som bärgade skulpturen begärde en så stor summa att det faktiskt blev billigare att beställa en helt ny.

Det är denna tredje version som idag står på torget. Statyn som bärgades smältes så småningom ner i Tyskland.

Gustav Adolf Torg
Adress: Det fyrkantiga torget omges av fyra gator, Köpmansgatan, Torggatan, Norra Hamngatan och Östra Hamngatan.

Booking.com

Hotell i populära områden i Göteborg

Karta - Gustav Adolfs Torg
Top