Skansen Lejonet

Skansen på Gullberget

Försvarsanläggning från slutet av 1600-talet

Det finns två skansar i Göteborg, det som skiljer de åt är symbolen på toppen. En har ett lejon och den andra en krona. Det är Göteborgs gamla försvarsskansar från slutet av 1600-talet. År 1639 lades ett förslag i rikets råd, att bergen runt omkring staden skulle ha förskansningar för att "försäkra sigh staden". Sedan 1689 har Skansen Lejonet vaktat Göteborg.

Skansen Lejonet

Idag är det Götiska Förbundet som har kontrakt i 50 år från 1975 att sköta skansen med dess drift och skötsel. Deras kontrakt löper ut 2025. Idag är Skansens övre våning en ordenslokal. Mellanvåningen används för måltider vid ordenssammankomster och kan även hyras för slutna sällskap för sammankomst av olika slag.

Historia
Skansen Lejonet eller Skansen Westgötha Leijon eller den riktigt gamla benämningen, Gullberg Skantz. Innan dagens skans har det legat några försvarsanläggningar på platsen. En viss tid var även berget helt utan försvar, det var inte förrän Erik XIV 1568 gav order om att klippan skulle befästas, som det åter igen hände något här.

Skansen Westgötha Leijon uppfördes med start 22 juni 1687. Invigningen förrättade Karl XI, år 1689 men skansen var inte riktigt klar förrän år 1694. Arkitekten Erik Dahlbergh har designat Skansen och även Skansken Kronan. Väggarna är sju meter tjocka och byggnaden har två våningar.

Vad hände genom åren?
Lejonet var en viktig del av Göteborgs försvar fram till 1822. Under några år var byggnaden ett förråd för den kruttillverkning som då bedrevs på Lejongatan, nuvarande Kruthusgatan. Senare kom den att fungera som förråd för landstormen.Skansen har aldrig varit med i någon strid. Med tiden förlorade skansen sitt värde inom militären. Skansen användes senare faktiskt som bostad och sedan blev det förråd och lämnades till sitt öde 1942. På 1970-talet väcktes tankar om att renovera Skansen Lejonet. Efter ett långt arbete återinvigde kund Carl XVI Gustaf skansen den 4 september 1974.

Lejonet på toppen
År 1692 fick skansen en tornprydnad, ett lejon med en förgylld krona som höll ett svärd i sin högra tass. Senare ersatte man Lejonet med en träkula. År 1891 var den varmaste och torraste sommaren på många många år och på själva midsommarafton sägs en gnista från ett ånglok ha satt eld på Skansens tak. Skansen var obemannad vid denna tid så man lät det brinna. Efter detta bestämde man åter igen att Skansen skulle ha ett lejon på toppen.

Eugen Thorburn ritade det fyra meter höga nya lejonet i koppar. Lejonet kom på plats i oktober 1893.

Kuriosa
Inne i Skansen Lejonet står följande minnesvärda ord nedtecknade: "Må minnet av nedan tappre. Som under Kungliga Älvsborg Regementes fanor blött och dött för färdeneslandet, mana yngre släktled till mod och självuppoffring. "

Statligt byggnadsmärke
Skansen Lejonet är statligt byggnadsminne sedan den 25 januari 1935.

Skansen Lejonet
Adress: Emerentias backe 25, 411 04 Göteborg

Karta - Skansen Lejonet
Top