Göteborgs historia 1600-talet

Göteborg i årtal

Vad hände i Göteborg under 1600-talet?

Under 1600-talet grundades Göteborg. Men redan innan nuvarande Göteborg tillkom fanns det flera andra platser för förlagan till Göteborg. Lödöse ca 4 mil nordost om Göteborg (i Lilla Edets kommun) var första staden som låg närmst Göta Älvs mynning men till slut även för långt bort. Göteborg har en lång historia!

Lödöse och Nya Lödöse
Lödöse omnämns redan under 1100-talet. Före 1200-talet fanns ingen svensk mark ända ut till Göta Älvs mynning i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt). Men någonstans under 1200-talet fick Sverige en smal remsa ut hela vägen till Göta Älvs mynning till havet. Så under mitten av 1300-talet byggde man Älvsborgs Slott för att skydda inloppet. Lödöse började nu kännas för långt bort för handel och det bestämdes att en ny stad skulle byggas närmre Älvborgs Slott. Den 17 augusti 1473 fick Nya Lödöse sina stadsprivilegier. Svenska Riksrådet beslutade att staden skulle heta Götaholm och ligga vid Säveholmen. Men platsen ansågs sedan olämplig och den byttes till att ligga vid nuvarande Gamlestaden. Men stadens namn Götaholm gillades inte av handelsmännen från Lödöse utan de kom att kalla staden Nya Lödöse då Lödöse redan var ett etablerat namn ute i världen. Nya Lödöse var under 1500-talet rikets näst största handelsort med cirka 1 500 invånare.

Älvsborgs Stad
Men ute vid Älvsborgs Slott började också ett mindre samhälle utvecklas som kom att bli Älvsborgs Stad (1541) som låg vid nuvarande Älvsborgsbrons södra brofäste. Kung Gustav Vasa gav order 1547 om att staden Nya Lödöse skulle flyttas till Älvsborgs Stad. Men staden blev inte långlivad. När Nordiska sjuårskriget varade (1563-1570) intog Danskarna staden och brände ner den. Eller det sägs till och med att stadens invånare själva brände ner staden och tog sin tillflykt in i Älvsborgs Slott som också sedan föll i Danskarnas händer. Så nu stod vi helt plötsligt utan stad. Nya Lödöse blev då åter aktuell.

Karl IX:s Göteborg
Nu var det Kung Karl IX tur att skapa en stad. Han anlade en ny stad mitt emot Älvsborgs Slott på andra sidan Göta Älv på Hisingen vid dagens Färjenäs. Det blev först tillfälliga stadsprivilegier 14 mars 1603 som sedan fick sina "riktiga" privilegier 14 augusti 1607. Detta var första gången namnet Göteborg kom till. Men med olika stavningar med allt från Giötheborg, Göteborg och Gothenburg som vi faktiskt säger även idag på engelska om Göteborg. Men inte heller denna stad blev långlivad. Åter igen kom Danskarna under Kalmarkriget och brände ner hela staden 12 juli 1611. För att inte blanda ihop denna Göteborg med nuvarande Göteborg, kallas den även för Karl IX:s Göteborg. I maj 1612 anföll danskarna även Älvsborgs Slott och övertog slottet. Nu hade Sverige ingen land ut mot havet. Men efter freden i Knäred 1613 fick svenskarna tillbaka slottet. Men då mot en gigantisk lösensumma på 1 miljon riksdaler. Det tog ända till 1619 innan allt var betalt till danskarna och slottet återlämnades till Sverige och kung Gustav II Adolf.

Göteborg
Men nu då, nu var det väl ändå dags för en stad som kunde hålla måttet och finnas kvar i framtiden. Jodå, Karl IX son Gustav II Adolf undertecknade 18 mars 1619 tillfälliga stadsprivilegier för staden Gutenborgh som han själv valde platsen för. Sägnen säger ju att kung Gustav II Adolf stått på berget Otterhällan (Utrella) och pekat ner mot Gullbergs Äng och sagt orden: "Här skall staden ligga", men ingen vet om det gick till så. Och Gustav II Adolf hade faktiskt planerat en ny stad under en längre tid som skulle stå emot allt motstånd från utlandet, men han fick vänta tills lösensumman för Älvsborgs Slott var betald innan han kunde skrida till verket.

Här presenterar vi Göteborg under olika årtal.

1611 - 1632

Gustav II Adolf är Sveriges regent mellan 1611-1632.

18 mars 1619

Kungen hade varit på besök i Halmstad 25 feb - 3 mars och träffat danske kungen, Kristian IV, på Halmstad Slott som då tillhörde Danmark. Kungarnas möte hölls ca 1 månad efter att slutbetalning på Älvsborg Slotts lösen gjorts. Den 6 mars 1619 kom kungen till Älvsborgs slott och under sju dagar ordnade han med förvaltningen av den nya staden. Den 18 mars 1619 när Gustav II Adolf befann sig i Jönköping under sin återresa till Stockholm, skrev han under stadens interimsprivilegier och namnet på staden bestämdes till Gutenborgh (Göteborg). Staden skulle ha samma friheter och privilegier som Nya Lödöse. Stadsplanen över Göteborg togs också fram under 1619.

4 juni 1621

Göteborg grundades av Gustav II Adolf och staden får sina stadsprivilegier 4 juni 1621. Göteborg börjar byggas av holländare och den skall ligga på västkusten vid Göta Älvs mynning. Kungen ville ha folk som var vana att bygga städer på sankmark och det var holländarna. Holländarna blev också lovade en hel del om de kom hit och byggde staden.

13 juni 1621

Göteborgs "första" registrerade invånare är holländaren Johan wan Lingen och han registreras som borgare.

28 sep 1621

Johan wan Lingen får i uppdrag att flytta Rådhuset från Nya Lödöse in till Stora Torget i Göteborg då Göteborg behövde ett provisoriskt Rådhus innan nytt byggdes.

1622

Påbörjades arbetet med Göteborgs första bro, Stora Bron över Stora hamnkanalen. (Ungefär där dagens Lejonbron ligger).

Kuriosa: 1638 sattes 4 lejonfigurer upp vid brofästena. Dessa lejon skulle påminna om lejonet i Göteborgs Stadsvapen. På dagens Lejonbron ligger istället 2 lejon i brons som placerades där 6 november 1991.

1623

Uppfördes ett träkapell, inköpt i Nya Lödelse, på Christinæ kyrkas (Tyska Kyrkans) nuvarande tomt.

1624

Göteborgs befästningar (vallar, slussar, fördämningar och bastioner) påbörjades att byggas runt Göteborgs stad. Allt var generellt klart i slutet av 1600-talet. De bastioner som byggdes var: Carolus XI Rex, Carolus Gustavus Rex och Christina Regina, Carolus Dux, Johannes Dux, Gustavus Magnus, Carolus IX Rex, Johannes Rex och Gustavus Primus. Även fattighuskanalen anlades från Mölndalsån för att förse staden med friskt vatten.

Kuriosa: Den enda bastion som finns kvar än i dag är Carolus Rex. Den hittar ni vid slutet av Kungsgatan - där Esperantoplatsen tar vid. Där finns idag en hög stenmur.

1624

Beordras alla invånare i Nya Lödöse att flytta in till Göteborg där de får tomter och byggnadsmaterial. Nya Lödöse fanns nu inte längre och idag ligger här stadsdelen Gamlestaden.

1632 -1654

Drottning Kristina är Sveriges regent mellan 1632 -1654.

1632

ca 2.000 invånare i Göteborg.

1637

I slutet av november 1637 lämnar fartygen Kalmar Nyckel och Fågel Grip Göteborgs hamn för en resa till Nordamerika för att där grunda svenskkolonin Nya Sverige. Expeditionen anländer till Delawareviken den 23 mars 1638. Det köpsslogs med indianerna på plats och expeditionen fick köpa mark runt Delaware, Pennsylvania, New Jersey och Maryland.

Kuriosa: Den första svenska bosättningen blev Fort Christina efter Drottning Kristina. Det blev några fler resor med Kalmar Nyckel och andra fartyg mellan Nya Sverige och Göteborg. 1643 byggdes också Fort Nya Göteborg som låg i dagens Essington nära Philiadelphia. På hösten 1655 var det slut med svenskkolonin Nya Sverige då Nya Nederländerna kom och tog över. Nederländerna hade sin koloni norr om Nya Sverige och deras provinshuvudstad Nya Amsterdam som låg vid södra spetsen av Manhattan kom sedan att bli staden New York. Nyheten om Nya Sveriges fall nådde inte Sverige så fort så i november 1655 lämnade ett skepp Göteborg med över 100 personer som skulle bosätta sig i Nya Sverige. De blev lite förvånade när de anlände till Delaware. Men än idag finns minnet av svenskarnas liv i Nordamerika under 1600-talet kvar då många av Nya Sveriges svenskar och finnar valde att stanna kvar. 1937 för att fira 300-årsjubileet av avresan från Göteborg till Nya Sverige, kom Pennsylvanias guvernör och invigde Pennsylvaniamonumentet som idag står i Gamla Varvsparken vid Sjöfartsmuseet i Göteborg. Och i juni 1938 var det dags att fira 300-årsjubileet av grundandet av Nya Sverige och då var det svenskarnas tur att avtäcka ett minnesmonument i Nordamerika. Det är Carl Milles staty Delawaremonumentet som idag finns att beskåda i Fort Christina Park i Wilmington i USA. Med på avtäckningen var kronprins Gustav VI Adolf, kronprinsessan Louise och prins Bertil och USAs president Franklin D. Roosevelt. Monumentet innehåller flera olika "bilder" och på toppen fartyget Kalmar Nyckel. Lite kul är att det även står en precis likadan kopia av Delawaremonumentet ute på Stenpiren i Göteborg. Denna staty avtäcktes 19 december 1958.

1643

Man behövde ett ordentligt hus för kanoner, krut och uniformer samt spannmål och år 1643 började man bygga Kronhuset. Det stod klart 1654 och står än idag kvar bakom Gustav Adolfs Torg. Ett eldrött hus med ärggrönt koppartak, grova fönsterluckor och svarta järnbeslag i teglet. Under två vintermånader år 1660 var Kronhuset också Sveriges centrum.

Kuriosa: Kronhuset agerar tillfälligt som Riksdagshus 4 jan 1660. Kung Karl X Gustav reser ned från Stockholm i december 1559, för att diskutera hur han kan få kapital till sina fälttåg. Kungen blir hastigt sjuk, de sägs att han redan var dålig när han reste ned, han får hosta och andnöd, han är 38 år. Natten till den 13 feb 1660 avlider han i Göteborg på Södra Hamngatan 1 (Residenset även kallat Torstensonska Palatset och Kungshuset). Hans fyraårige son utropades till ny kung i Kronhuset den 1 mars 1660 och blev Karl XI. Regeringstid 1660-1697 (1660-1671 med förmyndarregering) .

1648

Fastigheten Residenset började byggas åt greve Lennart Torstenson. Huset stod klart 1650. Huset har sedan byggs om och till flera gånger och huset står än idag kvar vid Södra Hamngatan 1. Fastigheten är Göteborgs äldsta boningshus. Även Göteborgs första förstad utanför murarna börjar byggas och det blir stadsdelen Haga.

1650-talet

Vid denna tiden hade Göteborg lyckats bita sig fast i leran och man kunde ana en varaktig stad. De första stenhusen var kyrkorna. Vid denna tid hade även varje stor stad en såkallad stadsvakt. De hade till uppgift att svara för ordningen och bemanna stadsportarna.

1653

Nya Älvsborgs fästning börjar byggas ute på ön Kyrkogårdsholmen i Göta Älvs inlopp. Men redan 1647 pågick byggnation på Kyrkogårdsholmen men då ritningarna reviderades under 1652 blev det officiella startåret för fästningsbygget 1653. Namnet Nya Älvsborg började användas först efter 1660 när Älvsborgs Slott lämnats åt sitt öde. Innan kallades fästningen för Kyrkogårsholmen.

1654 - 1660

Karl X Gustav är Sveriges regent mellan 1654 - 1660.

1660

Den 20 juli 1660 beslutade regeringen att Älvsborgs slott skulle raseras genom sprängning. Men innan sprängning flyttades mycket av inredning ut till ön Kyrkogårdsholmen och den nya fästningen, Nya Älvsborg. År 1673 ansågs raseringen vara komplett.

Kuriosa: Älvsborgs slott är idag endast en mindre ruin och några stenhögar som ni hittar i kulturreservatet Klippan nära intill Älvsborgsbron. Det är ju förståeligt att knappt något finns kvar av detta en gång så mäktiga slott när det sprängdes och plockades ner. Men samtidigt synd då slottet varit en så viktig del för Sverige och just västkusten.

10 maj 1669

En stor brand härjar i Göteborg och halva staden brinner ner från Drottningporten till Stora Bommen. Göteborg kommer att brinna flera gånger till genom historien och byggnader försvinner och byggs upp på nytt.

1669

Efter branden byggs Radheska huset i sten. Det är ett hörnhus som ligger vid gatorna Norra Hamngatan 10 och Smedjegatan 7-9. Huset finns kvar än idag men har både byggts om och till under århundradena.

1672 - 1697

Karl XI är Sveriges regent mellan 1660-1697 (med förmyndarregering mellan 1660 - 1671).

1672

Rådhuset i Göteborg vid Stora Torget (nuvarande Gustav Adolfs Torg) stod klart 1672. Det ritades av Nicodemus Tessin d.ä. (född 1615 i Stralsund - död. 1681 i Stockholm).

Kuriosa: Det allra första rådhuset flyttade man faktiskt från Nya Lödöse, det var en enkel träbyggnad. Denna byggnad revs så småningom och ett nytt rådhus i trä byggdes mellan 1624-1626 och var beläget vid torgets sydöstra del. En brand 10 maj 1669 förstörde denna byggnaden helt och planer för ett nytt rådhus tog fart.

9 juni 1687

Den första stenen läggs till byggnationen av Skansen Kronan på Risåsberget. Byggnationen var klar 1689.

22 juni 1687

Karl XI godkänner ritningarna av Skansen Westgötha Leijonen eller Skansen Lejonet som vi säger idag. Byggnationen var klar 1694 uppe på Gullberget.

Göteborg historia under olika århundraden

Mer om Göteborg

Hur var Göteborg under 1600-talet?
Göteborg byggdes som en fästningsstad. Höga murar och en vallgrav runt för att skydda staden mot Dansken. Både Halland och Bohuslän tillhörde Danmark-Norge fram till 1658 (Freden i Roskilde) och delar av Hisingen tillhörde Norge till samma tid. Göteborg var ett trångt, illaluktande gytter av trähus med torvtak, avfall på gatorna, fritt springande grisar och mörkt kanalvatten fyllt med smuts och gödsel. Vid denna tid var det även mode att "dricka brunn". Detta skedde vid Brunnsparken. Det var mode att dricka mineralhaltigt vatten från hälsobrunnar vid denna tid. Detta pga att det var svårt att få tag på "riktigt" vatten. Det var först vid 1700-talet senare del som vattenledningar från Kallebäcks källa drogs in till staden. Dessa invigdes av kung Gustav III år 1787 och vattenposter etablerades vid Domkyrkan och i Brunnsparken.

Bränder i Göteborg
Bränderna härjade hela tiden från 1669 fram till den största av de alla, år 1804, då ca 7.000-8.000 människor blev hemlösa. De stora bränderna kring år 1800 är skälet till att nästan inga 1600- eller 1700tals hus är bevarade i Göteborg.

Top