Göteborgs historia 1800-talet

Göteborg i årtal

Vad hände i Göteborg under 1800-talet?

Göteborgs påbörjar i början av 1800-talet att riva Göteborgs fästning. Den behövde ej användas på samma sätt längre. Rivningen började år 1807 med att riva fästningens murar, de som arbetade med rivningen var soldater och fångar och det tog över 50 år att riva. Rivningarna började vid Kungsportsplatsen och Drottningtorget. Högkonjukturern försvann och i och med Napoleonkriget satte det Göteborg i en depression med bla flertalet konkurser och handeln med med Ostindien upphörde. Stadens antal invånare minskade dock inte under denna tuffa period.

Utseende Göteborg 1800-talet
Flertale stenhus byggdes i mitten av 1800-talet runt områdena vallgraven och mot Trädgårdsföreningen. Pga av flertalet bränder under 1800-taltet förbjöds det att byggas trähus år 1803. Vid sidan av Södra Hamngatan fanns ett exklusivt bostadsområde. De som inte hade råd med stenhus fick bo i Haga och utanför vallgraven I mitten a 1800-talet hade antalet invånare växt till ca 26 000 invånare. Byggnationen av Vasastadens ca 230 fastigheter byggdes i omgångar i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Övriga hus i staden byggdes i stenhus i två till tre våningar, med ljusa putsade fasader eller gult tegel med flackande tak.

Man kunde fortfarande se flertalet skepp i Göteborg och fram till till 1860-talet var handeln via sjöfarten en stor del av handelshusens verksamhet. Sakta med säkert började Göteborg omvandlas från handelsstad till industristad. På 1860-talet anlades Lilla Bommens hamnbassäng för kanalbåtar och slutet av 1870-talet kom de moderna ångfartygen, samtidigt tog textilindustrin och sockerbruk fart inom handeln.

Under 1800-talet startades även privat ägda företag inom gas, spårvägen och elbranchen. Innan desssa togs över för att drivas av Göteborgs Kommun.

Befolkningsmängd i Göteborg
Göteborgs befolkning ökade snabbt under hela 1800-talet och hade vid slutet av 1800-talet mer än tiodubblats. Koleraåren runt 1830-talet ökade inte befolkningen på samma sätt av naturliga skäl.

Invånarna slog sig ner på olika platser i staden, arbetarna bosatts sig i Annedal, Landala, Masthugget och Majorna. De första landshövdingehusen byggdes 1875 i Annedal. Ett av få kvarvarande exempel från 1805 är två våningshuset på Kaserntorget 8.

Göteborg
Ostindiska kompaniet upplöstet år 1813 och nästan samtidigt upphörde Napoleons blockad. Under denna tiden och runt koleraepidemi 1834 blev en tung tid ekonomiskt för Göteborg. Det var inte förrän på 1840-talet som ekonomin började ta fart igen. Göta Kanal öppnande 1832 och gjorde att man unde färdas med ångbåtar med både varor och invånare.

Här presenterar vi Göteborg under olika årtal.

1800-talet

ca 13.000 invånare i Göteborg. .

1803

Trähus förbjöds att byggas.

1807

De gamla murarna rivdes runt Göteborg. Det tog 50 år att riva. Fästningen revs ned till gatunivå.

1808

slutade sillen att gå till.

1809

1809 anlades Alléparken där det förut var ängar. I parken anlades en parkgata 3000 alnar lång.

1813

upplöstes Ostindiska kompaniet och en stor brand skedde i Nordstan där 100 hus brann ner.

1809-1818

Karl XIII är Sveriges regent 1809-18.

1815-klar 1827

Domkyrkan byggs. Den ritades av arkitekt Carl Wilhelm Carlberg och var trots invigningen 1815 inte färdig förrän tolv år senare. Det är den tredje Domkyrkan på samma plats, den första invigdes 1633 i Gustav II Adolfs namn och brann ned 1721, medan den andra Domkyrkan brann ned 1802.

1814-1844

Karl XIV är Sveriges regent 1818-44.

1820

a 20.000 invånare i Göteborg.

1829

Chalmerska Slöjde Skolan invigs 5 november 1829. Denna skulle senare bli Chalmers Tekniska Högskola. Namnet fick den efter William Chalmers som i sitt testamente bestämde att hälften av hans förmögenhet skulle tillfalla frimurarbarnhuset för att användas till en slöjdskola och resterande hälft gick till Sahlgrenska Sjukhuset.

1832

Göta Kanal öppnande 1832 och nya slussar vid Trollhättan 1844 betydde mycket sjöfarten och Göteborgs hamn.

1833

Naturhistoriska museet startar. Göteborgs äldsta museum. 1923 flyttade museet från Ostindiska Huset till en egen byggnad i Slottsskogen. Museet fick en tillbyggnad med nya utställningslokaler och verkstäder 1981.

1834

Koleran kommer till Göteborg. Det sägs att koleran kom till Göteborg med en sjöman och han och hans fru avled efter bara 12 timmars insjuknande. I Göteborg dog var tionde person till följd av koleraepidemin. Kolerasymtomen är mycket frekventa tarmtömningar med vattentunn avföring – diarré. Sjukdomen orsakas av en liten böjd bakterie, Vibrio cholerae, som sprids med vatten och livsmedel.

1841

Hasseblads grundas. Företaget grundas av Fritz Wictor Hasselblad (1816-1893) under namnet "Fritz W Hasselblad & Co". 1957 avvecklades grossistfirman F.W.H & Co. Hasselblads Fotografiska köptes år 1966 av Eastman Kodak och 1976 köptes företaget av Säfveån AB. Efter flera ägarbyten och en djupgående kris fusionerades Victor Hasselblad AB i augusti 2004 med det danska företaget Imacon A/S. Imacon utvecklar och tillverkar produkter för digital fotografi, till exempel digitala bakstycke och scanners.

1843-1846

Genomgick Göteborg nio koleraepidemier, det blev märkbart tommare på gatorna. 2000 personer avled under denna period.

1844-1859

Oskar I är Sveriges regent 1844-59.

Mitten 1800-talet

och fram till en bit in på 1900-talet emigrerar över en miljon svenskar till Amerika. Göteborg var den största emigranthamnen i Sverige. Här tog sig emigranterna vidare över till England med båt och därifrån vidare över till i första hand Amerika och New York. Läs mer om emigrationen från Sverige och Göteborg.

1849

Sociala Huset i Göteborg uppfördes under åren 1849-1855 som "Allmänna och Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg" . Victor von Gegerfelt var både arkitekt och byggherre.

1854

Bronsstatyn av Gustaf II Adolf restes på Stora Torget (nuvarande Gustaf Adolfs Torg).

1858

Centralstationen byggs. Ritad av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd. Stationen är byggd på resterna av bastionen Johannes Rex. Tåg och busstrafik. Under 1800-talet passerade över en miljon svenskar byggnaden på sin väg till Amerika.

1859

Karl XV är Sveriges regent 1859-72.

1867

Excersishuset invigs. (vid Heden)

1870-talet

Vid 1870 talet kom elektriciteten till Sverige.

1872-1907

Oskar II är Sveriges regent 1872-1907.

1874

Feskekôrka (Fiskekyrkan) är en fisk- och skaldjursmarknad vid Rosenlundskanalen i centrala Göteborg och hette ursprungligen "Göteborgs fiskhall". Namnet har den fått för sitt utseendes skull som mycket riktigt liknar en kyrka. Byggnaden består till största delen av ett brant sadeltak som nästan når ända ner till marken och på vardera långsidan finns sju spetsbågiga fönster. Ritades av Carl Fredrik Victor von Gegerfelt.

1874

Feskekôrka (Fiskekyrkan) är en fisk- och skaldjursmarknad vid Rosenlundskanalen i centrala Göteborg och hette ursprungligen "Göteborgs fiskhall". Namnet har den fått för sitt utseendes skull som mycket riktigt liknar en kyrka. Byggnaden består till största delen av ett brant sadeltak som nästan når ända ner till marken och på vardera långsidan finns sju spetsbågiga fönster. Ritades av Carl Fredrik Victor von Gegerfelt.

1875

Slottsskogen. Göteborgs populäraste Park/djurpark. På 1800-talet var Slottskogen ett beryktat näste för skumma krogar och figurer. Få vågade sig dit på kvällarna. År 1875 rensades Slottsskogen för att bli en park för allmänheten. Under många år kunde man även beskåda björnar i parken men 1931 flyttades de härifrån. Kuriosa: Gustav II Adolf skänkte 1624 marken till göteborgarna. Tidigare hade den tillhört det gamla Älvsborgs slott därav namnet Slottsskogen.

1877

installerades den första telefonförbindelsen och år 1889 började rikstelefonkatalogen ges ut. När sekelskiftet närmade sig hade man telefon i flera av Göteborgs hem.

1884

Lorensbergs Cirkus byggs i ett hörn av Lorensbergsparken på initiativ av landeriets dåvarande ägare Gustaf Lundstedt. Till en början var det en cirkus men utvidgades senare till olika offentliga nöjen bla konserter, teater, revyer och sportevanemang. Här fanns också restauranger, skjutbana, skridskobana. Den revs 1969.

1889

Stora Saluhallen ligger på norra delen av Kungstorget i centrala Göteborg. Den uppfördes 1889 efter ritningar av arkitekt Hans Fredric Hedlund. Här handlar du mat och diverse från olika kulturer.

1893

Oscar Fredriks kyrka är en kyrkobyggnad som ligger i ena änden av Värmlandsgatan i stadsdelen Olivedal i Göteborg. Kyrkan sträcker sig 75 meter upp i luften vilket gör det till Göteborgs tredje högsta hus tillsammans med Gothia West Tower (2006). Byggdes av Helgo Zettervall.

Slutet av 1800-talet

I slutet av 1800-talet fram till början av 1900-talet var textilindustrin den viktigaste i Göteborg. Därefter tog varven och den mekaniska industrin över.

1884

Lorensbergs Cirkus byggs i ett hörn av Lorensbergsparken på initiativ av landeriets dåvarande ägare Gustaf Lundstedt. Till en början var det en cirkus men utvidgades senare till olika offentliga nöjen bla konserter, teater, revyer och sportevanemang. Här fanns också restauranger, skjutbana, skridskobana. Den revs 1969.

Göteborg historia under olika århundraden

Mer om Göteborg

Hur var Göteborg under 1800-talet?
Göteborg växte som industri- och handelsstad under slutet av 1800-talet. Lite svårt att förstå att murarna kring Göteborg, självaste befästningen bestämdes för att rivas i början av 1800-talet. Carolus Rexvar en gång i tiden portalen för att komma in i Göteborg. Man förbjöd att bygga hus i trä och Göteborg blev en stenstad i 2-3 våningar. Självklart hade inte den fattiga befolkningen råd med bara stenhus utan det byggdes också landshövdingehus i de nya arbetarstadsdelarna. Nedersta våningen var av sten, men andra och tredje våningen var av billigare trä.

Befolkningen ökade markant under 1800-talet och flertalet flyttade in till Göteborg och industrialiseringen drog igång. Spinnerier blomstrade med andra varor inom branchen. Textiltillverkningen var den viktigaste industrin i Göteborg under 1800-talet. I slutet av 1800-talet växte Göteborgs metallindustri som vid områdena: Rosenlund, Lindholmen och Eriksberg startades verkstäder och varv. Samtidigt byggdes Göteborgs hamn ut till att större. I och med att Göta kanal blev klar 1832, blev det lättare att frakta varor till Göteborg.

Järnvägen den första i Göteborg
Man diskuterade länge innan man till slult bestämde sig för att bygga jänrväg i Göteborg. Den första sträckan gick mellan Göteborg och Jonsered, och invigdes år 1856.

Emigrationen till Amerika via Göteborg
Från att ha tagit 2 månader med båt till Amerika kunde man i mitten av 1800-talet med ångbåtar åka till Amerika på 2 veckor. Den stora emigrationsvågen kom igång först efter det Amerikanska inbördeskriget, dvs efter 1865. Svenskarna utvandrade pga att man kunde förvärva bra jordbruksmark till billigt pris i Amerika. Många emigrerade pga:ekonomiska, religiösa, sociala och personliga skäl. Man reste från Göteborgs hamn vidare till staden Hull i England, från Hull fick de ta sig vidare med tåg till någon av de stora avresehamnarna; Liverpool, Southampton eller Glasgow som tog de vidare mot Amerika. New York var den främsta emigranthamnen med Ellis Island som det första stoppet.
Top