Medeltidsstaden Nya Lödelse

Göteborgs föregångare!

I marken under Gamlestan ligger Nya Lödelse

I Göteborg under stadsdelen Gamlestan finns det rester av staden Nya Lödelse som låg på platsen mellan 1473 och 1624. Staden har legat gömd från och till och den senaste stora utgrävningarna statade på platsen 2013 - 2017. Tidigare utgrävningar på samma plats skedde för över 100 år sedan och också mellan 1965 - 71 i och med byggen vid Gamlestadstorg. Dagens utgrävningar var dock i mycket större omfattning. Staden omgavs av en vallgrav och låg på norra och södra sidan av Säveån.

Historia Nya Lödelse
Nya Lödöse grundades den 17 augusti 1473 när man flyttade från Gamla Lödöse till området kring Säveholmen vid Säveåns utlopp i Göta älv (nuvarande Gamlestaden). Man flyttade bla för att undkommma den norska kontrollen i området vid Kungälv (enklaven Skårdals säte) och för att slippa betala tull till danskarna i Öresund. Man behövde inte bygga några nya försvarsanläggningar då staden tidigare hade byggt borgarna Älvsborg och Lindholmen på 1300-talet vid Göta älvs mynning. Till staden tillhörde också Kvibergs by med dess skog, ängar och åkrar och Härlandas marker. Namnet Nya Lödelse skulle staden heta för att den ersatte handelstaden Lödöse. Namnet var ju redan vida känt på kontinenten. Götaholm skulle staden heta först men blev Nya Lödelse.

Nya Lödöse byggdes efter en bestämd plan med trähus och stenlagda gator. Alla som flyttade till staden erbjöds tullfrihet i 20 år, tre frimarknader samt skydd mot hövitsmannen på Bohus fästning. Det flyttade in människor från olika delar av riket. Staden växte snabbt under Gustav Vasas tid när han tog makten i Sverige 1521. Man tror att det bodde ca 1400 invånare i staden. Under flera olika krig har staden bränts ner av danskarna. Uppbyggnad av staden skedde också vid flera tillfällen.

Nya Lödelse Göteborg

Vilka fynd har hittats
Utgrävningarna har resulterat i många fynd som du bla kan se på Stadmuseet. Vad sägs om en spelpjäs i glas, en muskötkula, skelett, läderskor, tärningar, spelpjäser, skedar och knivar etc. Mycket av utgrävningarna har också resulterat i att man idag vet hur det var att leva i en stad under 1500-talet. Man har grävt fram mer än 1200 gravar och området kring stadens kyrka med gator, hus etc. Man vet att här fanns trähus, stenlagda gator och torg. Staden hade ett rådhus, en kyrka med kyrkogård, hantverkskvarter, handelsbodar och hamnkvarter. Många som levde där var hantverkare och köpmän. De odlade rotfrukter och kål och hade även djur som hönor och grisar.

Gustav Vasa
När Gustav Vasa som hade makten i Sverige 1521 behövde kapital till att rusta upp Nya Lödelse bestämde han att ta ut skatt på smör och kyrkklockor från bönderna i Västergötland. Några år senare 1526 bad han alla invånarna i Gamla Lödöse att flytta till Nya Lödöse. Gustav Vasa var också den som startade den "stora reformen". Detta innebar bla att alla kloster skuller rivas eller byggas om. Många kloster byggdes om till fattigstuga eller sjukhus. Gustav Vasa vill förstatliga Sverige och bryta banden med påven i Rom. Reformationen markerar medeltidens slut och början på vasatiden i Sverige.

Nya Göteborg flytt från Nya Lödelse
Staden Nya Lödelse hade svårt att försvara sig i och med att staden stod på lera och deras skyddsvallar ofta föll ihop. Det att staden stod på svajig grund (lera) och att utvecklingen inom den militära blev mer avancerad då man tex kunde skjuta längre med andra tyngre eld-och kastvapen gjorde att staden 1621 förlorade sina position och de sista innevånarna tvångsförflyttades 1624 till det nya Göteborg. Det var Gustav II Adolf som grundlade Nya Göteborg. Nya Lödelse blev då Gamlestaden.

Om ni vill känna historiens vingslag ännu mer längre bakåt i tiden till runt 793 fram till 1100-talet, Vikingatiden, ta en titt på spelet Vikings go berzerk här får ni följa med på ett äventyr med galna vikingar och det finns mycket skoj att uppleva i spelet.

Göteborg 1500-talet

Vad åt man på 1500-talet
Man har tom hittat avföring där man kan se vad vissa personer har ätit. Nära ingången till Nya Lödöses kyrka hittade arkeologerna en trälåda där prästen troligen tömde sin potta. Efter undersökning hittade man rester av ris, russin och fikon. På denna tiden var detta fin importet mat.

Den vanliga befolkningen i staden åt mycket fisk och också kött av oxe, gris och får. Vid denna tiden användes dessa råvor till soppor.

Bevara historien
Hur kommer vi ihåg Nya Lödelse historia. Några saker har skett i Gamlestan som tex att du kan se den gamla stadens Sigill på många av A-brunnslock inom området där Nya Lödöse låg. "Staden Nya Lödöse, Göteborgs föregångare, grundad 1473, nedlagd 1624. – Minnesstenen står invid Nya Lödöses gamla kyrka." Finns också några gamla gravar från Hospitalkyrkogården. På Stadsmuseet kan du se flera objekt från utgrävningarna. Idag kan du se flera olika gator i Gamlestan med namn på personer som deltog i strider under 1600-talet, bla Lars Kagg och Harald Stake.

Lära sig mer om staden via spel
All data och information om staden Nya Lödelse har samlats in och Nya Lödelse-projektet och arkeologerna har tagit fram ett datorspel "Staden under Gamlestaden" för att sprida information om hur staden såg ut. Spelet är interaktivt i 3D. På detta nya sätt vill man sprida historien om Nya Lödelse. I spelet kan du navigera dig runt i 3D-miljöerna och få en känsla om hur det var att bo i Nya Lödelse runt 1500-talet. Du möter människor, djur när du tar dig fram i de olika miljöerna. I spelet finns det även små uppdrag.

Se film om Nya Lödelse

Nya Lödelse idag Gamlestan i Göteborg
Titta gärna på filmen om Nya Lödelse och dess historia presenterat på ett roligt vis.

Top