Jubileumsutställningen 1923

Göteborg firade 300 år

Göteborg fyllde 300 år, den 8 maj 1923.

Jubileumsfirandet firas år 2023!

Utställningen år 1923 innefattade byggnation av flera välkända byggnader och institutioner som Liseberg, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs botaniska trädgård och Svenska Mässan.

Utställningen öppnade 8 maj och var planerad att stänga den 30 september men förlängdes till den 15 oktober. Tyvärr gick inte jubileumsuställningen med vinst utan med ett stort underskott för staden. Utställningen varade 123 dagar varav det regnade i 111 dagar.

Flera olika platser i Göteborg firades jubileumsåret
Området för utställningen var på flera platser inom Göteborg: området för själva Jubileumsutställningen var ca 250 000 m² stort och det hölls utställningar, möten på ytterligare 224 000 m² stora områden. Utställningen hölls på ett obebott område söder om Götaplatsen och nordost om Korsvägen (nuvarande Svenska Mässan).

Det var Axel Carlander som var ordförande i stadens fullmäktige och även biträdande direktör vid Gamlestadens Fabriker som lämnade in en motion om att man skulle fira att Göteborg fyllde 300 år. Jubileumsåret firades inte bara med en minneuställning för 300 år utan det tillkom även en utställning för samtida konstindustri och också en exportutställning.

Första världskriget slutade inte förrän 1918 och detta gjorde också att firandet drog ut på tiden. Det borde varit 1921 som firandet borde hållits då Gustav II Adolfs grundlade Göteborg 1621.

Se några av de event som skedde under 1923 Jubileumsutställning

Jubileumsutställningen 1923 i Goteborg

Kända platser i Göteborg byggdes

Under jubileet byggdes flera kända byggnader och platser. Bla Götaplatsen, Göteborgs konstmuseum och konsthall, Svenska mässan och Liseberg. Lite utanför centrum byggdes även Göteborgs Naturhistoriska Museum, Botaniska trädgården, Slottskogsvallen och Torslanda flygfält.

Minnesutställningen 1923 i Göteborg

Minnesutställningen

Den stora Minnesutställningen placerade de bakom Konstmuseet på Götaplatsen, där Göteborgs universitets Humanisten i dag ligger. Vid ingången stod två stycken minareter, Lejonet och Kronan. De historiska utställningarna låg i byggnaderna runt Stora gården, som avslutades med den stora Minneshallen. Via en viadukt kunde man ta sig till "Exportutställningen" och Liseberg.

Göteborgs 100 åringar som firas under jubileumsåret

Flera platser i stan fyller 100 år

Under jubileumsåret 2023 fyller flera kända platser 100 år. Detta sker i och med att när Göteborg firade 300 år året 1923, byggdes flera av Göteborgs platser, byggnader och besöksplatser. 1923 firade man att Göteborg fyllde 300 med sin Jubileumsutställning. Några av dessa platser är Liseberg, Göteborgs Naturhistoriska museum, Göteborgs Botaniska Trädgård, Göteborgs Konstmuseum, Slottsskogvallen, Akvariet på Sjöfartsmuseet och Göteborgs Konsthall. Paradgatan Avenyn fick också vid denna tidpunkt sin slutgiltliga sträckning.

Under år 2023 kommer dessa byggnader, platser att fira 100-årsjubileum på olika sätt.

Flera platser i Göteborg fyllde 100 år under jubileumsåret

Liseberg Minareter Göteborg under 1923 års jubileumsutställningen

Minareterna vid ingången vid Liseberg

Vid ingången till Liseberg skapades två fyrkantiga träbyggnader som var 60 meter höga. De liknar lite dagens ingång till Liseberg. I toppen på de fanns kopior av Lejonet och Kronan. Båda minareterna revs efter utställningen. Lisebergsparken öppnade den 8 maj 1923 för första gången. Parken hade flera olika attraktioner som bla "Gamla bergbanan" som var 996 meter lång. Det var inte meningen att parken skulle drivas vidare efter jubileumsutställningen men det kom många besökare och blev en stor succé. Därför beslöt man att driva parken vidare.

Konstindustrihallen 1923 i Göteborg

Konsthallen

Under invigningen av uställningen visades det nordisk konst i Konsthallen. Det var ca 20 konstnärer som presenterades och en utställning med Edward Munchs verk som bla , "Marats död", "Syk Pige" och flera andra verk.

Naturhistioriska museet inbigdes 1923 i Göteborg

Naturhistoriska museet

Invgingen av Naturhistoriska Museet skedde under året 1923. Museet hade startats att byggas redan tidigare år men stoppades pga av ekonomiska problem. Valen som finns inne på museet strandade 1865 i Askimsfjorden och valen rullades in i den delen som inte var klar på byggnaden den 31 oktober 1918. Än i dag fascinerar valen många besökare till museet.

Jubileumsutställningen i Göteborg 1923

Invigning och starten på Jubileumsutställningen

Klockan sju på morgonen den 8 maj ringer kyrklockorna och ca en timme senare anländer det kungliga tåget till Göteborgs Centralstation. Vid denna tid är det Sveriges kung Gustav V och kronprins Gustaf Adolf som anländer till staden. De välkomnas av Jubileumsutställningens ordförande Axel Carlander och landshövding Oscar von Sydow. Samtidigt skuts det salut från kanonerna på Kvarnberget. Utställningen ingivs under dagen av självaste kungen.

Flera företag investerade pengar i utställningen. Några stora kända personer som var inbjudna till jubileet var bla Albert Einstein som höll ett föredrag. Flertalet olika kartverk tryckes upp inför jubileet, för att se utveklingen i staden från 1790 till 1921. Utställningens portar öppnas för allmänheten kl. 11.30 den 8 maj och kl 17.00 avgick det "Historiska festtåget" från Exercisheden. Dagen innan hade stadsfullmäktige, regeringens ledamöter, riksdagens talmän, svenska och utländska besök träffats för att gå på en galaföreställning på Stora Teatern.

Krockodilen Smilet på Sjöfartsmuseet i Göteborg 1923.

Sjöfartsmuseets Akvariet

Under Jubileumsuställningen 1923 visades en mindre utställning på Sjöfartmuseet som på denna tid låg vid Korsvägen. Sjöfartsmuseet öppnade i mindre skala år 1913 och grundades av Nautiska föreningen i Göteborg. Det var under året 1923 som man också beställde några krokodiler till "Barnens Paradis". Efter uställningen 1923 flyttade man några krockodiler som fanns där till Akvariet på museet. Det var krockodilen "Smilet" som kom till museet. Smilet levde länge men dog 1977.

En avgjutning av Smilet finns idag på Göteborgs Naturhistoriska museum.

Botaniska trädgården invigdes 1923 i Göteborg

Botaniska trädgården

Botaniska trädgården invigdes 1923 men trädgården var inte klar förrän 1948.

Göteborgs Flyghamn invigdes 1923 på Hisingen i Göteborg

Torslanda flygfält

Torslanda flygplats eller Gamla flygfältet anlades 1923. Från början hette flygplatsen "Göteborgs Flyghamn" då den även hade sjöflyg som landade och startade från flygplatsen. Flyghamnen invigdes av kronprins Gustav Adolf den 5 augusti 1923 klockan 14.00.Flygplatsen lades ner när Landvetter flygplats öppnade 1977. Under jubileumsuställningen visades det en flyguppvisning på flyghamnen.

Flygplatsen låg på Hisingens västra sida, 15 km från centrala Göteborg. Idag är området bebott av hus och affärer.

Slottskogsvallen invigdes 1923 i Göteborg

Slottskogsvallen

Slottskogsvallen ingivdes 1923. Invigdes av kronprins Gustav Adolf den 12 maj.

Top