Göteborg 2021

Gustav II Adolfs stad grundad 1621

Göteborgs Stad fyller 400 år

Göteborgs Stad har i nuvarande tappning funnits i snart 400 år och firar detta mäktiga jubileum med stora festligheter under 2021. Det kommer också att bli ett spektakulärt firande av en stad som ligger många varmt om hjärtat, inte bara alla göteborgare som bor i stadens olika stadsdelar. Men hur kommer firandet egentligen att gå till?

Tyvärr kommer Göteborgs 400-årsjubileum flyttas fram till 2023 på grund av covid-19-pandemin. Nedan text handlar om Göteborgs firande som skulle ha gått av stapeln år 2021.

Framtidens Göteborg
Faktum är att Göteborgs Stad sedan lång tid tillbaka har blickat mot året 2021 som ett nyckel år för stadens utveckling. 2021 blir inte bara ett jubileum för att fira 400 år för staden, utan det blir också ett avstamp inför framtiden, med blicken riktad mot nya mål. 2009 beslutade nämligen kommunstyrelsen att man skulle använda detta jubileum som mer än ett firande, utan också som en milstolpe där dåtiden och framtiden kunde mötas. Göteborg & Co är ansvariga för festligheterna och att utveckla planerna för hela jubileet i stort. Det har mynnat ut i en rad olika projekt och satsningar, som under den sista tiden fram till 2021 ska omvandlas från idéer till förverkligade handlingar.

Göteborg 2021 jubileumsfirande 400 år

Viktiga jubileumssatsningar i Göteborgs Stad
Göteborgarna har sedan projektets inledning fått äran att skicka in förslag på idéer och projekt till staden, som då ska gå hand i hand med målen och visionerna för hela 400-årsjubileet. Jubileumsparken i Frihamnen ska se dagens ljus 2021, Hisingsbron håller just nu på att byggas i Göta Älv, Artscape är en gatukonstfestival som hölls första gången redan 2016 och Rain Gothenburg är ett samverkansprojekt för att göra staden mer attraktiv att bo i - för nya och gamla göteborgare.

Håkan Hellströms konserter som var tänkta att hållas 2020 kommer nu att hållas sommaren 2021 i stället, och blir därmed nästan en del av hela 400-årsjubileet. Men det är Katarina Hemlin som har skrivit låten "Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg" som har blivit utsedd till den officiella jubileumslåten. Det är planerat att hon kommer framföra sin vinnarlåt i Slottskogen den 6 juni för första gången. När staden firade sitt 350 års jubileum var det Lasse Dahlqvist låt ”Välkommen till Göteborg” som spelades.

2020 är ett fokusår för 400-årsjubileet
2020 är året innan det stora jubileet och redan från start av projektet har man pekat ut hela 2020 som ett fokus år för att samla ihop och summera hela processen, för att få alla tankar och idéer att faktiskt mynna ut i färdiga projekt. Detta sker dessutom i linje med FN:s globala hållbarhetsmål - som sedan starten varit ett fundament i hela arbetet eftersom 2021 ska bli ett avstamp inför framtiden.

Under 2020 kommer ett antal aktiviteter att hållas som syftar till att lägga grunden inför 2021. Det rör sig om allt från en unik kunskapskedja för lärande i form av "Det livslånga lärandet" till projektet "Framtidsambassadörerna" där elever i kommunen kan diplomeras inom ramarna för de globala målen (mänskliga rättigheter, hållbarhet, hälsa) och blir då framtidsambassadörer. Det är ett projekt som kommer att fortlöpa även efter 2021.

Den 6 oktober 2020 är det planerat att genomföra den "Stora sociala företagsdagen" som kommer bli det största arrangemanget i Sverige som drar kopplingen mellan företagande och samhällsansvar. Det kommer att hållas på Folkets Hus i Göteborg för totalt åttonde gången i ordningen, men med den största upplagan någonsin. Samtidigt som staden förnyas startas nya casinon från 2020 på nätet. Kvar i Göteborg finns stadens internationella casino Cosmopol.

Historia
Startskottet för planeringen av Göteborgs 400-årsjublieum var år 2009. Sedan dess har varje år haft flera händelser i staden under ledning av Göteborg & Co som i sin tur fick uppdraget från Kommunstyrelsen. Från att ha diskuterat vision, mål under år 2012 startade äntligen allt under år 2013. Samma år startade det årliga Jubileumsloppet på 1 mil som sker vid Norra Älvstranden. Loppet skall pågå fram till år 2021. År 2014 präglades av havet och hamnen. Detta år startade byggnationen av Jubileumsparken och man hade möjlighet att pröva på segling under sommarmånaderna.

2015 gick i samma tecken, havet. Detta året kunde man bada mitt i stan vid Frihamnen. 2016 gick i kulturens tecken med flera olika aktiviteter. 2017 gick i det gröna tecknet. Fokusen låg på parker och trädgårdarnas upprustning och flera andra gröna härliga arbetet i staden. Grow Gothenburg startade och Gothenburg Art21 genomfördes. Det planterades också 700 kvm blomsterängar i staden. 2018 satsade Göteborg för att få ett globalt intresse till att besökare kommer till Staden för att fira ihop med oss alla. Forskning, kompetensförsörning och utbildning, var i centrum under 2019.

Under 2010 är intriktingen - Hållbart växande. Göteborg satsar för att minska skillnader i staden. På nyårsafton 2020-2021 invigs Göteborgs 400-årsjubileum. Vi får hoppas att pandemin Covid-19 har ett annat läge för oss alla i staden vid denna tid. Stadens aktiviteter pågår faktiskt till 2022.

Göteborgs Stad har fem mål för 400-årsjubileet år 2021
Från start av projektet var den uttalade visionen att Göteborg som stad skulle vara en modig förebild när det kommer till hållbar tillväxt på ett internationellt, globalt plan år 2021. Alla invånarna skulle känna en mening och stor delaktigheter i det som skulle vara en öppen, inkluderande och innovativ stad.

Det hela mynnade ut i fem mål, som nu ställs på sin spets inför nästa års jubileum och som ligger till grund för hela den ambitiösa satsningen som alldeles snart är i hamn efter många års hårt jobb.

1. Göteborg ska som stad göra ett internationellt avtryck och vara en stad där invånarna trivs.

2. Uppfylla och överträffa redan uppsatta mål inom hållbar tillväxt, och därigenom bli en hållbar förebild för andra städer och länder.

3. Utveckla Göteborg vidare, och göra det i samråd och samverkan med nämnder inom staden, och aktiva företag i regionen.

4. Få hela staden att bli engagerad i firandet av jubileet, och därigenom lägga grunden till en fortsatt öppen dialog.

5. Stärka bilden av Göteborg med hjälp av kommunikativa åtgärder.

Top