Domkyrkan

Svenska Kyrkan i Göteborg

Dagens Domkyrka inviges den 21 maj 1815.

Kyrkan ser du när när du strosar upp och ner för Kungsgatan. Dagens kyrka är den fjärde uppförd på samma plats. De två innan brann ner och den första kyrkan var en provisorisk kyrka i trä.

Domkyrkan

Den första krykan på plats invigdes 1633 i Gustav II Adolfs namn, året efter hans död i slaget vid Lützen.

Historia
Allra först stod en provisorisk kyrka av trä på smma plats som kallades "Brädekyrkian". Brädekyrkian, stod klar 1621. Kyrkan kom alltså på plats under samma år som Göteborgs stad anlades. Efter Brädekyrkan invigdes en ny kyrka 1633 men kyrkan förstördes i en brand 1721. I samma brand brann även över 200 bostadshus i området ned. Denna "första" domkyrka gick under namnen Gustavi kyrka, Gustav II Adolfs kyrka och Svenska kyrkan. En ny kyrka byggdes upp igen och även denna brann ned år 1802 ihop med flertalet bostadhus.

Efter branden kunde man inte längre använda kyrkogården. I och med detta fick man anlägga en ny kyrkogård, det blev "Nya Kyrkogården" som 1804 invigdes vid Stampen.

Domkyrkan ni ser idag är alltså den tredje. Dagens kyrka stod klar 1815 och byggdes om helt från grunden.

Domkyrkans mått
Den nuvarande domkyrkan från 1815 är ritad i klassicistisk stil.. Kyrkan är 59,4 meter lång och 38 meter bred och långhuset är 22,86 meter bred. Llånghusets höjd invändigt är 14,25 meter och tornets höjd 52,85 meter. Yttermurarna är murade i gult så kallat holländskt tegel.

Dopfunten
Dopfunten i kyrkan skänktes 1882 från grosshandlare A F Nilsson. Den är gjuten i brons och är 150 cm hög i romansk stil.

Tornets klockor
Alla tornets fyra klockar väger tillsammans ca 13,8 ton. Tillsammans med slagklockorna för urverket väger de sammanlagt 15,5 ton. Vikten för dessa klockor är den tyngsta vikten av klockor i samma torn i Sverige. 1908 installerades en elektrisk ringanordning, dessförinnan ringde man i klockorna för hand.

Begravningsplats
De tidigare kyrkorna var som vanligt kyrkor med cermonier kring begravningar och begravdes brevid kyrkan. Men efter branden 1802 skedde inga fler begravningar vid kyrkan. Efter branden gjordes marken om till en torg (Kyrkotorget) men man flyttade inte de som hade begravts utan lät de ligga kvar under torget.

Idag finns en minnestavla på korets östra sida som erinrar om de som vilar på platsen.

Kuriosa

Beslysning
Domkyrkan var den första kyrka i Sverige som fick centralvärme år 1852.Året därpå, 1853, installerades gasljus som belysning i kyrkan.

Domkyrkans topp med utsikt
Du kan åka hiss en bit upp och sedan gå resten av vägen med dock 151 steg upp till domkyrkans torn. Därifrån kan du njuta av utsikten över Göteborg. Tornet är 52,85 meter högt.

Vägguret från 1700-talet
Vägguret som delvis är vit och förgyllt som står i kyrkan är från 1700-atlet och räddades från branden 1802.

Domkyrkan
Adress: Kyrkogatan 28, 411 15 Göteborg.

Karta - Domkyrkan
Top